Úroky anebo poplatky z online úvěru zpět?
Půjčili jste si online v posledních třech letech od banky či nebankovního poskytovatele?

Bezplatně posoudíme smlouvu o úvěru a případně pomůžeme získat část poplatků anebo úroků zpět.

Jak na to?

Jak postupovat

Zašlete nám kopie (sken) na e-mail: urokyzpet@gmail.com

Scan smlouvy o úvěru

Smlouvy o úvěru

Scan výpisu z bankovního účtu

Výpisu z bankovního účtu, kam Vám byl úvěr poukázán

Scan dokladu o splacení úvěru

Dokladu o splacení úvěru (výpis z bankovního účtu, potvrzení o složení peněz poskytovateli)

Scan výpisu z bankovního účtu

Výpisu z bankovního účtu za období 3 měsíců před úvěrem až do úplného splacení úvěru (nejlépe ve formátu excel)

Jak to funguje?

  1. Advokát bezplatně posoudí úvěrovou smlouvu a zašleme Vám vyjádření, zda-li vás zastoupí v řízení o vrácení peněžních prostředků.
  2. Advokát přistoupí k vymáhání Vašeho nároku vůči poskytovateli úvěru.
  3. V případě, že se advokátovi podaří vymoci jakoukoliv peněžitou částku zpět, náleží mu odměna ve výši 25 % z takto vymožené částky.

Často kladené otázky

Kdo posuzuje případy a poskytuje Poradenství?

Případy posuzují a odpovědi vám sdělují přidělení advokáti. Jedná se o advokáty, kteří spolupracují nebo se jinak podílí na službě ÚrokyZpětCz. Konkrétní jméno přiděleného advokáta k vašemu případu se dozvíte v odpovědi na zaslaný případ.

Kdo poskytuje záruku za právní radu?

Zkušený advokát osobně. Za řešení vašich právních záležitostí odpovídá přidělený advokát stejně, jako byste ho potkali v kamenné advokátní kanceláři. Naši advokáti jsou ze zákona pojištěni pro případ, že by vám výkonem své profese způsobili škodu. Pojištění advokáta je ve výši min. 5 milionů korun českých.

Garantem služby ÚrokyZpětCz je advokát Mgr. Jan Varhaník, LL.M.

Je poskytnutí Poradenství diskrétní?

Samozřejmě. Na veškeré údaje, které nám poskytnete, se vztahuje povinnost advokátní mlčenlivosti. Kromě této mlčenlivosti nakládáme s osobními údaji v souladu s právními předpisy.

Jak platím za služby advokáta?

Za služby advokáta platíte až v případě, že se mu podaří vymoci peněžní prostředky z úvěru. Výše odměny se rovná 25 % z vymožené částky bez DPH. Zbývající vymoženou částku vám vrátíme na váš bankovní účet.

Přijetím služby se zavazujete, že neučiníte nic, co by zamezilo či ztížilo advokátovi inkasovat odměnu za služby.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Zeptejte se nás